Konserwacja


1) Zabezpieczanie materiałów przed korozją oraz malowanie natryskowe
powierzchni po piaskowaniu 2) Malowanie proszkowe
3) Spawanie konstrukcji stalowych
4) Konserwację pojazdów

piaskowanie